Mats Karlsson

Mats Karlsson
leg läk, Smärtkliniken S:t Olof, Falköping

Föreläsning: Smärtsam Diabetes-neuropati

Tid: Torsdag 16.00-16.30

Presentation av föreläsaren:
Det som mest lärt mig hur man lyssnar på patienter är att jag var stammare som barn och att jag nu bl a har ett handikappat barn.

Driver Smärtkliniken S:t Olof i Falköping sedan 2006.
Där varit i huvudsak verksam inom långvarig icke malign smärta sedan starten, framförallt som remissinstans för hela regionen men mest, cirka 50%, Skaraborg. Fortsatt mycket aktiv inom vidareutbildning, föreläsningar etc.
Var ’huvudprövare’ för en jämförande läkemedelsstudie för artrospatienter med smärtor höft/knä. Denna studie presenterades vid bl a SASP i Åbo maj -08 samt IASP Glasgow sept -08. Senare vidare på internationella konferenser under 2009.

Läste medicin i Göteborg, AT-tjänsten i Norrbotten på Gällivare Lasarett, därefter FV-block i allmänmedicin vid Lerums VC med sjukhusrandningarna i Alingsås o Borås. Avslutade FV i Strömsund där jag efter spec -91,  fick DL-tjänst –91.
Redan under AT väcktes smärtintresse, och parallellt med både At och FV gick jag kurser i smärta/ palliation och ortopedisk medicin. Examen i ortopedisk medicin –93.
Uppehåll i Dl-tjänsten –95-97 då jag arbetade ett drygt år som överläkare vid Skönviks rehab i Säter. Var där även utbildningsansvarig och höll SK-kurser i smärta.
Stud 10p Algologi vid Göteborgs Universitet/Östra Sjukhuset våren –98.
Fick specialitet i smärtbehandling –99.
Var medicinskt ledningsansvarig vid Strömsunds Hälsocentral 1997 – 2000.
Mellan 2000 - 2006 anställd i Jönköpings Landsting som distriktsläkare 50% och överläkare vid smärtenheten OP/IVA 50%.
Var remissinstans för huvudvärk och migrän inom Jönköpings sjukvårdområde.
Håller veckokurser i rörelseorganens smärttillstånd i Jönköping för ST-läkare i allmänmedicin.
Sitter med i en internationell grupp allmänläkare för att konformera och skapa riktlinjer för huvudvärksbehandling inom primärvård i Europa. Även deltagit i framtagande av ’European Guidelines’ för artrossmärta 2008.